การแบ่งปันครั้งยิ่งใหญ่กับการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพัฒนาสังคม

นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดี ๆ ที่เราอยากเอามาแบ่งปันให้แก่เพื่อน ๆ ได้รู้จักกับ “ การแบ่งปันความช่วยเหลือให้แก่สังคม ” ถือเป็นการแสดงน้ำใจในการช่วยเหลือผู้คนและโลกใบนี้ หรือ หากมองในมุมที่เราทุกคนควรช่วยเหลือกันและกันเพราะเราอยู่ร่วมโลกใบเดียวกันก็คงไม่แปลก เราจึงอยากมาแนะนำให้ท่านได้เข้าใจเรื่อง ความหมายของการช่วยเหลือสังคม ซึ่งอาจเป็นอีกหนึ่งตัวจุดประกายให้เราทุกคนมองสิ่งต่าง ๆ ในโลกนี้ได้ชัดมากยิ่งขึ้น ทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นต่อผู้คน สังคมและสิ่งแวดล้อม เรามาร่วมด้วยช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจให้กับการใช้ชีวิต พร้อมกับการมองเห็นถึงความขาดแคลนที่กำลังรอความช่วยเหลือในสังคมไทยของเรา

แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นกับแนวทางการดำเนินชีวิตเพื่ออุทิศตน

แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอาจเกิดขึ้นจากการแบ่งปัน แนวทางการดำเนินชีวิตเพื่อการอุทิศจนเพื่อคนอื่น หรือ เพื่อโลกใบนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจและยังมีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน มีผู้คนมากมายที่รู้สึกได้รับการเติมเต็มจากการช่วยเหลือสิ่งต่าง ๆ ทั้งเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไปจนถึงสัตว์และธรรมชาติ จนหลายคนก็กลายเป็นอาสาสมัครที่ทำงานอาสาตลอดชีวิต สิ่งนี้เราเชื่อว่าอาจเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของทุกท่านก็ได้ แต่ก็คงต้องปรับตามความเหมาะสมเพราะหลายคนก็คงต้องรับผิดชอบกับชีวิตตัวเอง แต่ก็ยังช่วยเหลือสังคมควรคู่กันไปได้

การช่วยเหลือสังคมกับความตระหนักรู้ถึงปัญหาสังคมที่อยู่รอบตัวเรา

การที่เราเข้าไปช่วยเหลือสังคม หรือ ใส่ใจและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สิ่งที่เราจะได้เห็นอาจเป็นภาพที่ชวนปวดใจ แต่มันอาจทำให้เราได้ตระหนักรู้ถึงปัญหาของสังคมที่อยู่รอบตัวเราได้เป็นอย่างดี จากการใช้ชีวิตปกติทั่วไปที่เราแทบจะไม่เห็นอะไรเลย นอกเหนือจาก ครอบครัว การทำงาน ความสุข กิจกรรมต่าง ๆ ในการใช้ชีวิต การเข้าไปทำงานเหล่านี้อาจทำให้ท่านมองเห็นปัญหาสังคมอีกมากมายที่อยู่รอบตัวเราก็เป็นได้

การขาดแคลนความช่วยเหลือของสังคมไทยกับอีกหลายมุมที่เรายังไปไม่ถึง

การขาดแคลนกับการต้องการความช่วยเหลือในสังคมไทยยังมีอยู่มาก เนื่องด้วยความเหลื่อมล้ำทางสังคมและปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่ทำให้เกิดความยากลำบากเกิดขึ้น การเข้าไปช่วยเหลือที่เข้าถึงได้อย่างจริงจังจึงสำคัญเป็นอย่างมาก โดยส่วนใหญ่ปัญหาสังคมไทยเกิดจากความยากจน การเข้าไม่ถึงการศึกษาและการรักษา ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็น โดยเราสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ เช่น การเป็นกระบอกเสียง การเข้าร่วมกิจกรรมการกุศล การเข้าไปเป็นอาสาในงานช่วยเหลือต่าง ๆ แต่เราอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อผลักดันสังคม 

แนะนำกิจกรรมการช่วยเหลือและงานการกุศล

ใครที่กำลังมีความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม หรือ เข้าร่วมงานการกุศล วันนี้เราจะมาแนะนำให้ท่านได้รู้จักกับ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ท่านสามารถมีส่วนร่วมได้ง่าย ๆ ทั้งงานที่จัดขึ้นบ่อย หรือ สิ่งที่สามารถทำได้ทุกวัน เพื่อเป็นการเริ่มต้นการแบ่งปันอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้

  1. กิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล เงินที่ท่านได้ทำการสมัครในงานแข่งขันจากงานวิ่งเพื่อการกุศลจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ อย่างเต็มที่ ทั้งยังได้สุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  2. การอ่านหนังสือเสียงให้แก่ผู้คนที่บกพร่องทางสายตา เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจะแบ่งปันเรื่องราวให้แก่ ผู้บกพร่องทางสายตา ในการส่งต่อความสุขผ่านการอ่าน
  3. การบริจาคเสื้อผ้าและอาหาร เป็นเรื่องที่มีมานานหลายปี เราไม่อยากให้เสื้อผ้าที่ไม่ใส่แล้วศูนย์เปล่า ลองเข้ามาบริจาคเสื้อผ้าส่งต่อความอบอุ่น หรือ อาหารก็บริจาคได้
  4. การช่วยเหลือชุมชน เป็นเรื่อง Basic มากกับการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม เพียงเก็บขยะชิ้นเดียว หรือ พาเด็กคนแก่ข้ามถนน ก็นับเป็นการช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่แล้ว

เชิญชวนทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งปันครั้งยิ่งใหญ่

เราอยากเชิญชวนให้ทุกท่านเข้ามาแบ่งปันสิ่งต่าง ๆ ผ่านการทำกิจกรรมการช่วยเหลือสังคม หรือ เข้าร่วมงานการกุศล เพื่อให้ท่านได้เป็นส่วนหนึ่งของแรงขับเคลื่อนโลกของเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ตัวเอง เข้าใจในความหมายของชีวิตมากยิ่งขึ้นและยังทำให้ตระหนักรู้ปัญหาของสังคมไปพร้อม ๆ กัน